آب و فاضلاب

 

پاره ای از سوابق کاری دربخش شیرآلات صنعتی :

 

 تامین آب بندر امام

سال تحویل شیرآلات:1974(40 سال)

نوع شیرآلات:پروانه ای 1600و800و500 میلیمتر فشار کاری 4 بار و 914 و762و609 میلیمتر16 بار-شیرهوای خلاشکن 200و600 میلیمتر فشارکاری 4 بار-شیرهوا 200و150و100 میلیمتر-شیرکشوئی 600و200 میلیمتر فشارکاری 4 بار-شیر انتهائی یک طرفه 800و500 و200و150میلیمتر فشار 4 بار-سه راه شیر هوا 1900*600*1900 و1900*200*1900و1700*600*1700و1700*200*1700و1650*600*1650و1650*200*1650و1600*600*1600و1600*200*1600 و1950*200*1950 میلیمتر

سه راه تخلیه آب و دریچه بازدید:1900*800*1900و1700*500*1700و1650*500*1650 و1600*500*1600و1950*800*1950-قطعات مهاری1600 میلیمتروفلنج-تبدیل-اتصالات-دریچه بازدید-لوله ها و دریچه ها

 

آبرسانی شهرهای شیراز ،بوشهر،آبادان(خط 1-2-3)

سال تحویل شیرآلات1977 (37 سال)

نوع شیرآلات:پروانه ای 1400و1000و800و600و400و300 میلیمتر فشار کاری 6و10و16

بار -دفنی بدون حوضچه -هوای خلاشکن 1000 میلیمتر 10 و 16 بار-هوا:100و200 میلیمتر 10 و 16 بار-شیر تخلیه100 و250و300 میلیمتر 16 بار،شیر یک طرفه:1000و800و600 میلیمتر16 بار-فشارشکن100و 250 و300 میلیمتر فشار کاری 16 بار-شیر قطع اضطراری 1442و1066و762 و355 میلیمتر فشار کاری 16 بار –شیرکنترل دبی 609و762و1066 میلیمتر 16 بار

 

تلمبه خانه های شیراز(10 تلمبه خانه)

سال تحویل:1979(35 سال)

نوع شیرآلات:پروانه ای 1200و800 و500 میلیمتر فشارهای کاری10و25 بار-سوزنی 500 و150 میلیمتر فشار کاری10و 25 بار-شیر کشوئی 150-شیر یکطرفه 200 میلیمتر 25 بار

 

خط انتقال آب از زرینه رود به تبریز

سال تحویل شیرآلات : 1993(21 سال)

نوع شیرآلات : سوزنی سایز 1000و700و500و300  میلیمتر فشار کاری 10و16و25 بار(تعداد 70)

پروانه ای سایز 1600و1400و1200و1000و700و600و500و400و300و250و200 فشار کاری  4و6و10و16و25 بار

هوا سایز 200 میلیمتر فشار کاری 10و16و25 بار ، کشوئی ،فشارشکن  250 میلیمتر فشار 10 بار ،ضدشکستگی 1600و1200 فشار کاری 6و10و16و25 بار ،هوای خلاشکن 400 فشار 10 بار

 

خط انتقال آب از زاینده رود به یزد

سال تحویل شیر آلات : 1997(17  سال)

نوع شیر آلات : سوزنی 1000،پروانه ای 1400-1200 ، هوا ، کشوئی

 

خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ از چاه نیمه به زاهدان

سال تحویل شیرآلات : 1999(14 سال)

نوع شیرآلات : پروانه ای 700 فشار کاری 40 بار، توپی 150 میلیمتر فشار کاری 10و16و25و40و63 بار ، کشوئی 150 فشارکاری 40و63 بار، هوا 150 فشارکاری 40و63 بار

 

سد کوثر

سال تحویل شیر آلات : 2000(14 سال)

نوع شیر آلات : پروانه ای هیدرولیکی سایز 2000 میلیمتر

 

سد ماملو

سال تحویل شیر آلات : 2004(10 سال)

نوع شیر آلات : پروانه ای برقی سایزهای 2600 و 2000 میلیمتر

 

خط انتقال آب لوارک سوهانک

سال تحویل شیر آلات : 2004(10 سال)

نوع شیر آلات : سوزنی سایز 1600 میلیمتر

 

سد و نیروگاه طالقان

سال تحویل شیرآلات:2005(8 سال)

نوع شیرآلات:سوزنی 1400 و پروانه ای 1800

 

خط انتقال آب از اصفهان به یزد

نوع شیرآلات:پروانه ای

سال تحویل شیرآلات:2007(7 سال)

 

ایستگاه پمپاژ ایلام

سال تحویل شیر آلات : 2011

نوع شیر آلات : یکطرفه نازل 250 میلیمتر 25 بار

 

سونگن  S06

سال تحویل شیرآلات : 2012

نوع شیر آلات : سوزنی 400 میلیمتر 16و25 بار

 

تصفیه آب چابهار

سال تحویل شیر آلات : 2012

نوع شیر آلات : سوزنی 400و500 میلیمتر فشار کاری 25 بار

 

معدن مس چهل کوره

سال تحویل شیر آلات : 2013

نوع شیرآلات : سوزنی 150 ، توپی50 و هوا50 با فشار کاری 63 بار

 

تصفیه خانه هفتم تهران

 

سال تحویل شیر آلات : 2014

نوع شیر آلات : کشوئی ، چاقویی ، هوا و یکطرفه در سایزهای مختلف و فشار کاری 10 و 16 بار

 

پروژه  : سد يامچي

شيرآلات: هاول بانگر  1000 و 400 + پروانه اي 1400 ميليمتر

پروژه  : سد كوثر

شيرآلات: هاول بانگر  1600 ميليمتر

پروژه  : خط انتقال آب به يزد

شيرآلات: پلانجر 800 ميليمتر ،…

پروژه  : سد سلمان فارسي

شيرآلات: هاول بانگر  1500 و 400 ميليمتر+ پروانه اي هيدروليكي 2200 ميليمتر

پروژه  : خط انتقال آب به سميرم- شهرضا

شيرآلات: يكطرفه،پروانه اي،هوا،… (40 بار)

پروژه  : خط انتقال آب به شهركرد

شيرآلات: يكطرفه،پروانه اي،هوا،… (40 بار)

پروژه  :خط انتقال آب از سد دوستي به مشهد(قسمت اول)

شيرآلات: پروانه اي  1800 ميليمتر ،هوا،…

پروژه  : سد زولا چاي

شيرآلات: پروانه اي  1400و 700 ميليمتر،هاول بانگر  1200 و 600 ميليمتر ،…

پروژه  : سد ماملو

شيرآلات: هاول بانگر 1500و 500 ميليمتر

پروژه  : سد زنوز

شيرآلات: هاول بانگر 400 ميليمتر

پروژه  : سد سهند

شيرآلات:پلانجر  900 و 300 ميليمتر،پروانه اي  2000،900،300 ميليمتر،…

پروژه  : سد رئيسعلي دلواري

شيرآلات: هاول بانگر  1000 و 500 ميليمتر،پروانه اي 2400،1200،700 ميليمتر،….

پروژه  : سد كريت

شيرآلات:هاول بانگر  500 ميليمتر،پلانجر  500 ، پروانه اي  800 ميليمتر

پروژه  : سد نهرين

شيرآلات:هاول بانگر 500 ميليمتر،پلانجر 500 و 200 ميليمتر ، پروانه اي 800،600،300 ميليمتر

پروژه  : ميدوك

شيرآلات: پروانه اي،يكطرفه،كشوئي،…(40 بار)

پروژه  : طرح تصفيه آب مجتمع اوره و آمونياك

شيرآلات: دروازه اي500*500 و700*500 ميليمتر

پروژه  : تصفيه آب سرچشمه

شيرآلات: پروانه اي فلنچي/ويفري،كشوئي،چاقوئي،يكطرفه،…

پروژه  : سد زيردان

شيرآلات: پروانه اي 600 و 1000 ميليمتر،هاول بانگر 500 ميليمتر،…

پروژه  : ايستگاه پمپاژ مس ميدوك

شيرآلات: پروانه اي،كشوئي،يكطرفه،پلانجر،…(40 بار)

پروژه  :  محرم

شيرآلات: پروانه اي 1400 ميليمتر 40 بار

پروژه  : سد سبلان

شيرآلات: پلانجر 1200 و 500 ميليمتر

پروژه  :سونگن

شيرآلات:پلانجر 500 ميليمتر

پروژه  : ايستگاه هاي پمپاژ شماره 1 و 2 چشمه گل گل شهر ايلام

شيرآلات:پروانه اي،يكطرفه با وزنه،هوا،كشوئي(40 بار)

پروژه  : سد عجبشير

پيمانكار:فراديد ميهن

شيرآلات:پلانجر 300،400،500،800 ميليمتر،هاول بانگر 500 ميليمتر

پروژه  : ايستگاههاي پمپاژ سميرم-شهرضا

شيرآلات:پروانه اي،يكطرفه،هوا،كشوئي(40 بار)

پروژه  : سد گاوشان

شيرآلات:هالوجت 500 ميليمتر

پروژه  : سد سليمانشاه

شيرآلات:پلانجر 1200 ميليمتر

پروژه  : طرح ترفيع سد رسوبگير مجتمع ميدوك

شيرآلات:پلانجر 500 ميليمتر و تجهيزات جانبي

پروژه  : سد داراب (رودبال)

شيرآلات:هالوجت 1000 ميليمتر

پروژه  : طرح مخزن 21 كامرانيه

شيرآلات:پلانجر 900 ميليمتر و تجهيزات جانبي

پروژه  : سد خدا آفرين

شيرآلات:هوا (Spring loaded) سايز 600 ميليمتر

پروژه  :  شهيد رجائي

شيرآلات:Flexible joint 2000 mm

پروژه  : اهر

شيرآلات:پلانجر 600 ميليمتر و تجهيزات جانبي

پروژه  :خط انتقال آب از سد دوستي به مشهد(قسمت دوم)

شيرآلات: پلانجر 1600،یکطرفه 1600،…

پروژه  : خط انتقال از سد كمال صالح به شهر اراك

شيرآلات:دروازه اي(فاضلاب)در سايزهاي مختلف

پروژه  : سرچشمه-C6&C8

شيرآلات:پروانه ای،کشوئی،یکطرفه،هوا،پلانجر،…

پروژه  : ايستگاههاي پمپاژ سميرم-شهرضا

شيرآلات:P.S.V

پروژه  : سد درودزن

شيرآلات:هاول بانگر 1400 میلیمتر

پروژه  : ایستگاههای پمپاز دهکهنه و کاکی

شيرآلات:پروانه ای،کشوئی،یکطرفه،هوا،پلانجر،.

پروژه  : فاضلاب بندرعباس

شيرآلات:چاقوئی،کشوئی،هوا،یکطرفه

پروژه  : سد ایوشان

شيرآلات: شیر پروانه ای ضدشکستگی 1200 میلیمتر

پروژه  : سد قشلاق

شيرآلات:پلانجر 600 میلیمتر، پروانه ای 800 میلیمتر

پروژه  : سنگ توده

شيرآلات:پلانجر 500 میلیمتر

پروژه  : بابا شیخ علی

شيرآلات: دریچه 1800*2600

پروژه  : سد گتوند

شيرآلات: هوا 300/500 میلیمتر

پروژه  : آبرسانی  به شهرهای خلیج فارس

شيرآلات: پلانجر – پروانه ای(سایزهای مختلف)

پروژه  : آبرسانی از سد کوچری به شهرهای استان قم(قمرود)

شيرآلات: پلانجر 1600- هوا-کشوئی-پروانه ای(سایزهای مختلف)

پروژه  : گیلان غرب

شيرآلات: پلانجر 800 میلیمتر 10 بار

پروژه  : سد آزادی

پروژه  : کمال صالح

شيرآلات: پلانجر500 میلیمتر 25 بار

پروژه  :سد کارون 4

شيرآلات: هوا 600 میلیمتر