آشکارسازهای گازی

آشکارسازهای گازی

این نوع آشکار سازها نیز شامل دو نوع اصلی نقطه ای و خطی می باشد . آشکار سازهای نقطه ای شامل مدلهای مختلفی بوده که عمدتا کاتالیتیکی و مادون قرمز می باشند . در نوع خطی این حسگر نیز از نور مادون قرمز استفاده می شود . چند نمونه از این حسگرها در شرح ذیل آمده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .