آشکارسازهای دودی

آشکارسازهای دودی

این نوع حسگرها بر اساس تغییراتی که دود پس از ورود به محفظه مخصوص ایجاد می نماید کار می کنند و عمدتا به دو نوع تقسیم می شود: نوری و یونی . در مکانهای مسکونی و اداری از نوع نوری این آشکار ساز استفاده می شود و در انبارها در صورت لزوم می توان از نوع یونی استفاده نمود . به عنوان نمونه چند مدل از این آشکار سازها در زیر آمده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .