آشکارسازهای حرارتی

آشکارسازهای حرارتی

آشکار سازهای نقطه ای این مدل دارای دو نوع دما ثابت و نرخ افزایش دما می باشند که بسته به نیاز به صورت تکی یا ترکیب هر دو با هم استفاده می شوند .

آشکارسازهای خطی هم هستند که در طول یک مسیر افزایش حرارت را رصد می کنند و عموما جهت پوشش دادن مسیری طولانی مورد استفاده قرار می گیرند . چند نمونه از آشکارسازهای مذکور را در ذیل ذکر کرده ایم .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .