آشکارسازهای تشخیص شعله

آشکارسازهای تشخیص شعله

در این نوع آشکار ساز از دو روش اصلی استفاده می شود تا بتوانند به نحو احسن حضور شعله را در یک محدوده مشخص اعلام نمایند . از آنجایی که شعله حاصل از هر نوع ماده سوختنی طیف خاصی از نور از خود صاطع می کند لذا ممکن است بسته به نوع ماده سوختنی ، نوع آشکار ساز آن نیز متفاوت باشد  . اساس تشخیص شعله در این حسگرها بر مبنای فرکانس تولیدی نور آنها در محدود ماوراء بنفش و مادن قرمز می باشد  که جهت افزایش ایمنی عموما این دو مدل را با هم ترکیب کرده و یک مدل با حساسیت بالا از آن می سازند . چند نمونه در ذیل آمده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .