پودر و کف

کپسول های مختلف اطفاء حریق ، پودر و کف

در زیر نمونه هایی از این تولیدات آمده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .