سیستم های کف

سیستم های کف

این نوع سیستم عموما جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال استفاده می شود . در سیستم اتوماتیک کف مانند سیستم های قبل دارای دو عنصر اصلی می باشد که یکی شیر اتوماتیک اصلی و عنصر بعدی افشانه کف ساز می باشد . کف تولید شده از مخلوط آب و ماده غلیظ کف ساز حاصل می شود که بسته به مورد و نوع ماده کف ساز متفاوت خواهدبود . چند نمونه از این سیستم در زیر نشان داده شده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .