سیستم های پودر خشک

سیستم های پودر خشک

سیستم های پودر خشک عموما در مکانهایی که با خطرهای غیر متعارف همراه هستند استفاده می شود . آتش سوزی های گازی و مکانهایی که با خطر الکتریسته همراه هستند را می توان نمونه هایی از بکار گیری این سیستم عنوان نمود . چند نمونه از این سیستم در ذیل آمده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .