سیستم های دلوج و افشانه

سیستم های دلوج و افشانه

سیستم های دلوج عموما در فضای باز استفاده شده و      همان طوری که از اسمش بر می آید این سیستم ها تجهیز مورد حفاظت را در اسپری آب غرق می نماید . منظور از نصب این نوع سیستم در بیشتر موارد خنک کردن بوده و بعضا برای اطفا حریق هم استفاده می شود. این سیستم دارای دو عنصر مهم   می باشد یکی شیر دلوج که مسئولیت باز کردن مسیر جریان را دارد و افشانه ها که  مسئولیت ساخت اسپری آب و یا پاشش جهت دار آب را دارند .

در زیر چند مدل از شیرها و سیستم های دلوج این شرکت ارائه گردیده است . خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .