سیستم های اطفاء گازی

سیستم های اطفاء گازی

سیستم های گازی به طور عموم جهت اطفاء حریق بدون افزودن ماده موثر جامد یا مایع صورت می گیرد که این ماده موثر عملا به صورت گاز بوده و هیچ گونه بر هم زدگی ایجاد نمی نماید . به عنوان مثال در یک اتاق کنترل که تجهیزات حساسی نصب شده است در صورت بروز حریق این سیستم به طور موثر میزان اکسیژن موجود در فضا را کاهش داده و به این ترتیب حریق را اطفاء می نماید ( سیستم آرگون ) .

از این سیستم مدل ها و نوعهای مختلفی در بازار وجود دارد و ما توانایی ارائه اکثر آنها را دارا می باشیم . در زیر اطلاعات مختصری از این سیستم ها ارائه شده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .