سیستم های اسپرینکلر

سیستم های اسپرینکلر

این سیستم عموما جهت اطفا حریق در محیط های بسته و انبارها مورد استفاده قرار می گیرد و عموما با نازل هایی که مجهز به حباب خاص هستند همراه می باشند  . وظیفه   حباب های مذکور ترکیدن در یک دمای مشخص می باشد . این سیستم نیز دارای دو عنصر مهم می باشد : شیر اتوماتیک که وظیفه باز نمودن جریان آب را داراست و افشانه ها که وظیفه اطفاء حریق یا در محل های وقوع آن را دارند . چند نوع از این سیستم در زیر نشان داده  شده است . خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .