سیستم غبار آب

سیستم غبار آب

غبار آب در این سیستم توسط فشار زیاد ایجاد شده و میزان اکسیژن را در فضای مورد استفاده کاهش می دهد و در عین حال عمل خنک کنندگی و کاهش تشعشع  را انجام می دهد .

این نوع سیستم با توجه به کم خطر بودن و کاهش اثرات مستقیم آب مایع در موارد مختلف قابل استفاده می باشد که می توان به استفاده از آن در دفاتر ، تجهیزات خاص الکتریکی ، ژنراتورها و ترانسفورماتورها اشاره نمود. در  زیر چند نمونه از این نوع سیستم آمده است .

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید .