شیرهای کشوئی (Gate Valves)

- شیرهای کشوئی (Gate Valves) :

مشخصات شیرهای کشوئی ، طول عمر بسیار بالا ، نیروی گشتاور بسیار پائین برای مانور شیر ، عدم لزوم نگهداری ، آب بندی مطلق ، امکان تعویض آب بند تحت فشار ، حفاظت در مقابل خوردگی داخل Enamel خارج Epoxy و دارای گواهینامه مطابق EN-1171 میباشد .

برای آب ، فاضلاب و گاز از سایز 50 الی 300 میلیمتر

 

 

شیرهای کشوئی (Gate )