شیرهای دیافراگمی(Diaphragm Valves)

شیرهای دیافراگمی(Diaphragm Valves )

با استفاده از این نوع شیر آلات ، هر گونه شرایط خاص کنترلی که مد نظر باشد امکان پذیر و قابل   تحقیق است . این شیر متشکل از شیر اصلی و مدار پایلوت است که به تناسب طراحی می تواند به عنوان کاهش دهنده فشار ، نگهدارنده فشار ، کنترل سطح ، محدود کننده دبی و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این نوع شیر آلات از قطر 32 تا 1000 میلیمتر در انواع مدل ها مانند مستقیم / یک محفظه ، زاویه دار / یک محفظه ، مستقیم / دو محفظه ، هیدرو بلوک چند منظوره برای انواع کاربردها عرضه می گردد :

– شیرهای کاهش فشار(Pressure Reducing) : از قطر 50 الی 600 میلیمتر و فشار کاری تا 40 بار

– شیرهای نگهدارنده فشار(Pressure sustaining) ازقطر50 الی 600 میلیمتر و فشار کاری تا 40 بار

– شیرهای کنترل سطح(Level Control) از قطر 50 الی 200 میلیمتر وفشار کاری تا 16 بار

کاربرد این شیرآلات از جمله در خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب شهری ، مدیریت فشار در شبکه های آب شهری بارز و راه گشاست .

 

شیرهای دیافراگمی(Diaphragm)