شیرهای توپی (Ball Valves)

شیرهای توپی ( Ball Valves)

در شرایطی که دیگر شیرها توان ایستادگی ندارند، شیرهای توپی ، خودنمائی مینمایند . این شیرها در سرعت های بالا تا 15 متر در ثانیه کاربرد دارند و میتواند تا فشار 160 بار را تحمل کند .

شیرهای توپی به عنوان شیر قطع و وصل ، شیربالا دست توربین یا پمپ ، و شیرتخلیه و یا شستشو کاربرد دارند .

همچنین برای سیال آب ، فاضلاب ، آب خنک کننده و سایر موارد صنعتی مناسب می باشند . این شیر با توجه به افت ناچیز آن بسیار مقرون به صرفه است و در طی کارکرد خود مبلغ قابل ملاحظه ای در مصرف برق صرفه جوئی و هزینه اولیه خود را با سرعت مستهلک می نماید .

سایز ها80 الی 1200 میلیمتر ، فشار کاری 10 الی 160 بار ، با عملگر دستی ، برقی ، پنوماتیکی ، وزنه ای و هیدرولیکی قابل استفاده در سد ، مخازن ، شبکه ها ، تلمبه خانه ها ، آبیاری ، تصفیه خانه و فاضلاب میباشد.

 

شیرهای توپی ( Ball)