خدمات مدیریت شده بازرگانی جهت تامین تجهیزات تخصصی پروژه های صنعتی

شرکت آرون با توجه به سابقه طولانی خود در تامین سایر تجهیزات تخصصی پروژه های بزرگ مانند پمپهای UPS , API های صنعتی ، تجهیزات برای سیستمهای حفاظت کاتدی ، اتصالات عایق یکپارچه ، خم لوله با شعاع انحناء پائین با روش القایی گرم و بسیاری اقلام دیگر ، تجربه قابل ملاحظه ای در تامین تجهیزات تخصصی داشته و میتواند خدمات بازرگانی – فنی در اختیار مشتریان قرار دهد .
لذا جهت تامین اقلام تخصصی پروژه های خود با این شرکت مشورت و از تجارب طولانی آن استفاده نمایند .