اتوماسیون صنعتی وسیستمهای کنترل

شرکت آرون در زمینه های فعالیت خود سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی را با اهداف ذیل توسعه داده است :

– راهکارهای فنی ، طراحی و اجرا برای استفاده در صنعت آب خصوصا مدیریت فشار در شبکه های آب شهری در برقراری سیستمهای بازخورد ( Feed back) جهت بهینه سازی و اتوماسیون فرآیندها
– تجمیع سیستمهای حفاظتی و آتش نشانی در سیستم های اتوماسیون موجود کارخانجات و ایجاد شبکه بین تابلوها و ارتباط آن با شبکه های DCS
– طراحی ، اجرا ، برنامه ریزی ،بهینه سازی و راه اندازی سیستمهای اتوماسیون برای صنایع مختلف