اتصالات و تجهیزات جانبی(Dismantling Joints and Accessories)

اتصالات و تجهیزات جانبی(Dismantling Joints and Accessories)

این گونه اتصالات قابل پیاده شدن ( Dismantling Joints) در  طراحی های مختلف از 10 تا 40 بار و از 50 تا 3000 میلیمتر یا بالاتر ساخته می شوند و امکان تنظیم دارند. اتصالات قابل انبساط ) ( Expansion joint) برای حرکت تا 150 میلیمتر از قطر 50 تا 1600 میلیمتر و فشار 10 و 16 بار عرضه می گردد . اتصالات غیر همطراز   (Dis alignment joints )  با امکان بازی تا 4% در سایزهای فوق و یا بالاتر بر اساس سفارش تولید می شوند .

 

- اتصالات و تجهیزات جانبی(Accessories)